Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 17 września 2018 r. o zawiadomieniu, że w dniu 17 września 2018 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 23/18 zmienił własną decyzję nr 5/18 z dnia 21 lutego 2018 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin – Zachód w km 54+035 drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974”

Obwieszczenie 17.09.18