Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

– Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Alojzym Herbie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nr 176, położonej w Składowicach gminy Lubin.

Obwieszczenie wojewody