Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Panią Lidię Markowską Dyrektora Oddziału GDDKIA we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Jarosława Wawrzaszeka, złożonego w dniu 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 5/18 z dnia 21 lutego 2018 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.:”Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin – Zachód w km 54+-35 drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974″

obwieszczenie