Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin -Jeziorna dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii dwutorowej 400 kV od stacji Czerna do stacji Polkowice

Obwieszczenie