Obwieszczenie Starosty Polkowickiego

zawiadamiające o wydaniu w dniu 13.05.2019 r. postanowienia znak: DG.SR.604.12.2019, w którym Starosta Polkowicki stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Scalenie gruntów wsi Brunów” gmina Chocianów, powiat polkowicki.