Obwieszczenie Starosty Lubińskiego

z dnia 28.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia wraz z budową studni chłonnych D1-D10, przebudową przepustu rurowego Dn600, L=9,0m, usunięcia kolizji z napowietrzną siecią SN i NN usunięcia kolizji z siecią teletechniczną oraz budowa kanału technologicznego w miejscowości Krzeczyn Wielki.

Obwieszczenie