Obwieszczenie Starosty Lubińskiego

z dnia 10.08.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice – Kłopotów – etap III”.

obwieszczenie starosty