Obwieszczenie Starosty Lubińskiego

z dnia 23.07.2018 r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Starosty Lubińskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. DAR.673.12.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki”.

Obwieszczenie starosty