Obwieszczenie Starosty Lubińskiego

z dnia 12.03.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki.”

Obwieszczenie