Obwieszczenie Starosty Lubińskiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą : „Budowa drogi gminnej (ul. Zagajnikowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Gwiezdnej) w miejscowości Osiek wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Obwieszczenie Starosty o wydaniu ZRID