Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 05.10.2016 r., znak WOOŚ.4201.1.2016.BZ.8 wydane w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów”

Załączniki:

1. – Obwieszczenie RDOŚ z dnia 05.10.2016 r znak WOOŚ.4201.1.2016.BZ.8.pdf ( 763.81 KB)