Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

z dnia 11 grudnia 2019, znak WOOŚ.420.62.2019.SD.12, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łazku przysiółku wsi Niemstów, gm. Lubin”.

OBWIESZCZENIE_RDOŚ_WOOŚ.420.62.2019.SD.12-obw-art.-85-ust.3-o-wydanej-decyzji-Gmina-Lubin