Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

z dnia 06.09.2017 r., znak WOOŚ.4207.72.2017.KC.10 wydane w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie drogi gminnej biegnącej śladem działek 385/6 i 408 w miejscowości Obora”.

Obwieszczenie RDOŚ – decyzja