Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

z dnia 11 sierpnia 2017, znak WOOŚ,4207.17.2017.ŁCK.16, w sprawie wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa części mechaniczno-biologicznej i rozbudowa części osadowo-biogazowej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lubinie”

Obwieszczenie