Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

z dnia 16.08.2016 r., znak WOOŚ.4201.1.2016.BZ.6 wydane w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów”.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 16.08.2016 r., znak WOOŚ.4201.1.2016.BZ.6