Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów”

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 08.06.2016 r. PKP