Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

we Wrocławiu zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu w dniu 10.08.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 36 na odcinku od granicy M. Lubina do miejscowości Siedlce”

Obwieszczenie RDOŚ we Wrocławiu z dnia 10.08.2018 r. (dot. decyzji)