Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina

wydane w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi publicznej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki od obwodnicy południowej miasta tj.: Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin Zachód w ciągu drogi S-3

obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina