Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Lubina o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina – wszczęcie