Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina

o wydaniu zawiadomienia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Lubina o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Obwieszczenie – zakończenie postępowania wyjaśniającego