Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina

o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi publicznej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki

Obwieszczenie – brak potrzeby przeprowadzenia o.o.ś