Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina

zawiadamiające o wystąpieniu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki.

Obwieszczenie 2