Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej zmiany Decyzji Prezydenta Miasta Lubina Nr 185/2016 z dnia 8 września 2016 r., o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki.

Obwieszczenie Prezydenta Lubina