Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla Czerńca, Siedlec, Księginic, Składowic i Ustronia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Lubin obejmującego tereny położone w obrębach Czerniec, Siedlce, Księginice, Składowice, Ustronie (w granicach przebiegu linii 2 x 400 kV) – część „B”

Obwieszczenie