Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały

obwieszczenie 1