Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium kierunków zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin.

Załącznik:

1. – Obwieszczenie.pdf ( 259.99 KB)