Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Pieszkowie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Pieszków

Załącznik:

1. – Obwieszczenie.pdf ( 287.87 KB)