Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań w Księginicach

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice

Załącznik

1. – Obwieszczenie.pdf ( 311.27 KB)