Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki

obwieszczenie 2