Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.07.2016 r. znak DOW-G.I.7440.10.2016.BG zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 14/2016 zatwierdzającej ,,Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich podłoża gruntowego pod budowę linii elektroenergetycznej 400 KV Czarna – Polkowice”

Obwieszczenie Marszałka Woj. Doln. z dnia 29.07.2016 r. – decyzja.pdf ( 627.79 KB)