Obwieszczenie Marszałka

 Województwa Dolnośląskiego, podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 4/2019 z dnia 09.05.2019, zatwierdzającej ,,Projekt robót geologicznych dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa (od km 16+794 do km 27+972 i od km 28+900 do km 30+894)”.