Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa pompowni Damówka”

Obwieszczenia Burmistrza Polkowic z dnia 13.10.2016 r. (znak SW.6220.31.1.2015 i znak SW.6220.31.2.2015) wydane w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa pompowni Damówka wraz z magistralnym rurociągiem wody zwrotnej i przebudową (modernizacją) zrzutu grawitacyjnego w zakresie Zadanie nr III Magistralny rurociąg tłoczny wody zwrotnej DN 1000 Damówka – ZWR Lubin”.

 

Załączniki: