Obwieszczenie Burmistrza Polkowic

znak SW.6220.6.2017 z dnia 25.10.2017 r. wydane w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pompowni Damówka wraz z magistralnym rurociągiem wody zwrotnej i przebudową (modernizacją) zrzutu grawitacyjnego w zakresie: Zadania nr III Magistralny rurociąg tłoczny wody zwrotnej DN 1000 Damówka – ZWR Lubin”.

Obwieszczenie Burmistrza Polkowic z dnia 25.10.2017 r