Obwieszczenie Burmistrza Polkowic

z dnia 18.09.2017 r. wydane w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pompowni Damówka wraz z magistralnym rurociągiem wody zwrotnej i przebudową (modernizacją) zrzutu grawitacyjnego w zakresie: Zadania nr III Magistralny rurociąg tłoczny wody zwrotnej DN 1000 Damówka – ZWR Lubin”

Obwieszczenie Burmistrza Polkowic z dnia 18.09.2017 r