Obwieszczenie Burmistrza Polkowic

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia, w którym podjęto zawieszone w dniu 17 maja 2016 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pompowni Damówka wraz z magistralnym rurociągiem wody zwrotnej i przebudową (modernizacją) zrzutu grawitacyjnego w zakresie: Zadanie nr III Magistralny rurociąg tłoczny wody zwrotnej DN 1000 Damówka – ZWR Lubin”.

obwieszczenie-burmistrza-polkowic-z-dnia-07-09-2016-r-znak-sw-6220-31-2015