Obwieszczenie

  Wójta Gminy Lubin zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Pieszków 6 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części dz. nr 282/1 obręb Pieszków, gmina Lubin”.