Obwieszczenie

 Zarządu Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralną część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych.