Obwieszczenie

  Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.