Obwieszczenie

 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wydanej decyzji Nr I-K/Z/-7-/18 z dnia 14 listopada 2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa pozwolenia na budowę obejmującego: Budowę masztów telekomunikacyjnych na linii kolejowej Nr 289 Legnica – Rudna Gwizdanów, na stacjach: – Raszówka w km. 11,153 (dz. nr 425/1, AM-1, obręb Raszówka, jedn. ewiden. Lubin – obszar wiejski), – Lubin Górniczy w km 22,588 (dz. nr 1222, AM-7, obręb 3, jedn. ewiden. Lubin – miasto), – Koźlice w km 29,569 (dz. nr 37/2, AM-2, obręb Koźlice, jedn. ewiden. Rudna), – Rudna Gwizdanów w km 39,112 (dz. nr 89/20, AM-1, obręb Gwizdanów, jedn. ewiden. Rudna), w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej Nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizadnów”.