Obwieszczenie

Starosty Polkowickiego zawiadamiające o wydaniu w dniu 05.06.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy: DG.SR.604.12.2019, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów wsi Brunów”, gmina Chocianów, powiat polkowicki, przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.