Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zalesiu przysiółku miejscowości Składowice dz. nr 20, 14/1, 11/3, 11/2 Gmina Lubin”.