Obwieszczenie

 o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni do poboru wód podziemnych oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych na dz. nr 47/1 w Kłopotowie.