Obwieszczenia

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o sprostowaniu decyzji znak: WR.ZUZ.3.421.305.2018.MCZ udzielająca KGHM Polska Miedź S.A. pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia: „Remont koryt cieków i rowów w rejonie m. Jędrychów, gm. Polkowice”

Obwieszczenie PGW Wody Polskie o sprostowaniu decyzji