Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Budowa Obwodu i Utrzymania Drogi Lubin – Zachód w km 54+035 drogi ekspresowej S-3 dla budowanej drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974”

Obwieszczenie