Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 23.10.2018 r. o wydaniu decyzji ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia : „Remont koryt cieków i rowów w rejonie m. Jędrzychów, gm. Polkowice”

Obwieszczenie PGW Wody Polskie