Obwieszczenia Burmistrza Polkowic

z dnia 13.11.2017 r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa docelowej infrastruktury socjalnej i przemysłowej O/Zakład Hydrotechniczny, Etap II Budowa pompowni Damówka wraz z magistralnym rurociągiem wody zwrotnej i przebudową (modernizacją) zrzutu grawitacyjnego w zakresie: Zadania nr III Magistralny rurociąg tłoczny wody zwrotnej DN 1000 Damówka – ZWR Lubin”. wydane w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pompowni Damówka wraz z magistralnym rurociągiem wody zwrotnej i przebudową (modernizacją) zrzutu grawitacyjnego w zakresie: Zadania nr III Magistralny rurociąg tłoczny wody zwrotnej DN 1000 Damówka – ZWR Lubin”.

Obwieszczenie Burmistrz Polkowic – art. 49 kpa decyzja

Obwieszczenie Burmistrza Polkowic – decyzja