OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ W URZĘDZIE GMINY W LUBINIE

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Urząd Gminy w Lubinie  informuje, że osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mogą umówić się na spotkanie z tłumaczem języka migowego.

Informacja

Zgłoszenie