Obradowali radni Gminy Lubin

Przyjęcie kolejnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, nadanie nazwy ulicy, stawki podatku rolnego i od nieruchomości oraz zmiany w tegorocznym budżecie były tematami obrad radnych, na kolejnym posiedzeniu Rady Gminy Lubin. Była to już trzynasta sesja rady w tej kadencji.

Co roku, zgodnie z przepisami poddawany jest konsultacjom społecznym roczny program współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi. Nie wniesiono do niego żadnych uwag i został jednogłośnie przyjęty przez radnych. Zakłada on, że w przyszłym roku na taką współpracę gmina przeznaczy  ponad półtorej miliona złotych, które zostało podzielone na osiem działów. Najwięcej ma pochłonąć upowszechnianie kultury fizycznej – ponad 450 tys. zł, 230 tys. przeznaczono na pomoc społeczną i profilaktykę, a prawie 170 tys. na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego.

Radni debatowali też nad podatkami w przyszłym roku. Zdecydowano o obniżeniu ceny skupu żyta z 58,46 za kwintal do wysokości 47 zł i ta kwota będzie podstawą do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin w roku 2020. Warto przypomnieć , że tylko w ubiegłym roku w efekcie takiego obniżenia stawek do gminnego samorządu nie wpłynęło prawie 315 tysięcy złotych. Przyjęto też nowe stawki podatku od nieruchomości, które corocznie są waloryzowane przez Ministerstwo Finansów. Od 2015 roku na terenie Gminy Lubin od tego podatku zwolnione są m.in. budynki mieszkalne. Z tego tytułu, tylko w ubiegłym roku mieszkańcy zaoszczędzili w sumie ponad 1 milion 552 tysiące złotych. Z tytułu niestosowania możliwych maksymalnych stawek, do budżetu gminy nie wpłynęło kolejne prawie 900 tysięcy złotych.

Radni dokonali także niewielkich zmian w tegorocznym budżecie gminy oraz formalnie nadali nową nazwę kolejnej ulicy w Krzeczynie Wielkim. Będzie tam teraz ulica Magnoliowa.

(SR)