Obradowała Rada Gminy Lubin

IMG_6011Kolejnych sześć miejscowości Gminy Lubin będzie miało nowe plany zagospodarowania przestrzennego. Uchwały w tej sprawie przyjęte zostały na XXXII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w Siedlcach.

Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin uchwalone zostały dla Obrębów: Siedlce, Niemstów, Osiek, Pieszków, Krzeczyn Mały i Chróstnik. Wprowadzone zmiany w zdecydowanej większości dotyczą oczekiwanych przez mieszkańców zmian przeznaczenia gruntów z rolnych na inwestycyjne, głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniowo-usługową.

Uchwały wejdą po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zmiany w planach przygotowywane są obecnie dla miejscowości: Gogołowice, Lisiec, Raszówka, Krzeczyn Wielki i Obora. W przypadku tych dwóch ostatnich miejscowości  trwa postępowanie planistyczne celem uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

(MG)