Obradowała Rada Gminy Lubin

IMG_8745Decyzją Rady Gminy Lubin – Powiatowi Lubińskiemu przekazana została dotacja na prowadzenie gminnej komunikacji, która od 1 lipca 2016 r. realizowana będzie w ramach powiatowego transportu zbiorowego. Wyniesie ona 1,7 mln zł czyli o 400 tys. zł mniej niż wyniosły koszty gminnego transportu w analogicznym okresie roku ubiegłego.

– Jednym z celów stworzenia powiatowej komunikacji były właśnie oszczędności. Mam nadzieję, że założona na ten cel kwota, pozwoli w sposób zadowalający zaspokoić potrzeby mieszkańców Gminy Lubin w zakresie transportu zbiorowego. W obowiązującym od 1 lipca 2016 r. rozkładzie jazdy staraliśmy się uwzględnić wszystkie uwagi mieszkańców, które do nas docierały, tak by był on optymalny zarówno jeśli chodzi o koszty, jak i potrzeby pasażerów – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Przekazanie powiatowi komunikacyjnej dotacji poparli jednogłośnie wszyscy obecni na sesji radni, przy czym były to obrady o najniższej w tej kadencji frekwencji. W posiedzeniu uczestniczyło zaledwie dziewięciu z piętnastu radnych. W komplecie stawił się Klub „Moja Gmina” (Zofia Marcinkiewicz, Sylwia Pęczkowicz-Kuduk, Norbert Grabowski, Patryk Jarkowiec, Tomasz Fuczek i Andrzej Olek),  obecnych było dwóch radnych niezrzeszonych (Jan Olejnik i Marcin Nyklewicz) i tylko jeden reprezentant liczącego siedem osób opozycyjnego klubu „Razem dla Gminy” (Robert Piekut).

Na XXXV Sesji Rady Gminy Lubin, która odbyła się w Miłosnej radni podjęli także uchwałę w sprawie „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin”, ustanowili nowy przystanek komunikacyjny w Składowicach w kierunku Księginic, jak również dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin oraz tegorocznym budżecie.

(MG)